UPISI


********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
 
LISTA PREDNOSTI - 08. travnja 2024.

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************


OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA O MOGUĆNOSTI PRIJELAZA DJETETA/DJECE U DRUGI GRADSKI DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

OBAVIJEST DV TRAVNO za prijelaz - VIŠE

ZAMOLBA za prijelaz - VIŠE

 

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************

KONAČNI REZULTATI UPISA za pedagošku godinu 2023./2024.

 

OBAVIJEST ZA RODITELJE - VAŽNO!

************************************************************************************************************************************
O B A V I J E S T
 
 
Dječji vrtići Grada Zagreba će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati 
 
od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine 
isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge
na poveznici e-VRTIĆI

***************************************************************************************************************************
Dječji vrtići Grada Zagreba, koji provode verificirani program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) zahtjeve za upis djece zaprimat će 
 
od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine 
isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge
na poveznici e-VRTIĆI
 
*******************************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ZAHTJEV ZA UPIS djeteta u dječji vrtić - JASLICE i VRTIĆ - za pedagošku godinu 2023./2024. - VIŠE

OBRAZAC za inicijalni razgovor - JASLICE i VRTIĆ - VIŠE 
 


Ispiši stranicu