Natječaji

 

Rok za prijavu 2024. godina  

19. do 27.03.2024. 
 
Natječaj - edukacijski/a rehabilitator/ica - određeno  

19. do 27.03.2024. 
 
Natječaj - spremač/ica - određeno
(do 31.08.2024.)
 
19. do 27.02.2024.
Natječaj - pomoćni/a kuhar/ica - određeno

 
    Obavijest o izboru        
19. do 27.02.2024.
Natječaj - spremač/ica - određeno
 
    Obavijest o izboru        
19. do 27.02.2024.
Natječaj - odgojitelj/ica - određeno
 
    Obavijest o izboru        
19. do 27.02.2024
Natječaj - odgojitelj/ica - neodređeno
 
  Obavijest o izboru        
29.01. do 06.02.2024.   Obavijest o izboru         
26.01. do 03.02.2024.
 

Natječaj - voditelj/ica računovodstva

 
Obavijest o izboru

 

2023. godina  

Natječaj za spremačicu

 
        Obavijest o izboru         
Natječaj za eduk.rehabilitatora
Obavijest o izboru
 

Natječaj za pomoćne radnike
 
Obavijest o izboru

Natječaj ekonom-vozač
 
Obavijest o izboru

Natječaj za odgojitelja 

 
Obavijest o izboru

Natječaj za odgojitelja - neodređeno

 
Obavijest o izboru

Natječaj za pomoćnu kuharicu - neodređ
.
 
Obavijest o izboru

Natječaj za odgojitelja - određeno.docx

 
Obavijest o izboru

Natječaj za pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju - određ.

 
Obavijest o izboru

Natječaj za odgojitelja

 
Obavijest o izboru

Natječaj za spremačicu
 
Obavijest o izboru

Natječaj za pomoćnu kuharicu

 
Obavijest o izboru

Natječaj za odgojitelja

 
Obavijest o izboru

Natječaj za eduk.rehabilitatora

 
Obavijest o izboru

Natječaj za odgojitelja

 
Obavijest o izboru

 

2022. godina  

Natječaj za odgojitelj
a
 
Obavijest o neizboru

Natječaj za odgojitelje -neodređ.

 

Obavijest o izboru

Natječaj za odgojitelja-određ.

 
Obavijest o izboru

Natječaj za odgojitelja

 
Obavijest o izboru

Natječaj za odgojitelja

 
Obavijest o izboru

Natječaj za administrativno računov.djelatnika

 
Obavijest o izboru 


Ispiši stranicu