Dokumenti

Općenito:

                                   Zahtijev za pristup informacijama
                                   Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
                                   Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija


Nabava:

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
 Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/2011.) Dječji vrtić „Travno“ objavljuje kako ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić „Travno“ kao javni naručitelj, ne smije u smislu odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, sklapati ugovor o javnoj nabavi.

Plan nabave 2021
Plan nabave 2020
Plan nabave 2019
Plan nabave 2018

Dokumentacija za postupak javne nabave 2021:
-Poziv
-Zapisnik otvaranja
-Zapisnik pregleda
-Odluka o imenovanju
-Troškovnik
-Odluka
-Ugovor

Dokumentacija za postupak javne nabave 2020:
-Poziv
-Zapisnik otvaranja
-Zapisnik pregleda
-Odluka o imenovanju
-Troškovnik
-DON toplinska energija 
-Odluka
-Ugovor

Dokumentacija za postupak javne nabave 2019:
-Poziv na dostavu ponuda
-Upisnik ponuda
-Zapisnik s otvaranja
-Zapisnik o pregledu
-Odluka o imenovanju
-Troškovnik Travno
-DON toplinska energija

Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma


Izvješća:
Financijski obrasci
Bilješke 1
Bilješke 2
Bilješke 3

Financijski plan 2021.
Financijski plan 2020.

Financijski plan 2019.
Financijski plan 2018

Zapisnik 35.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 34.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 33.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 32.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 31.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 30.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 29.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 28.sjednice Upravnog vijeća
Zspisnik 27.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 26.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 25.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 24.sjednice Upravnog vojeća
Zapisnik 23.sjednice Upravnog vijeća
Zaoisnik 22.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 21.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 20.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 19.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 18.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 17.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 16.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 15.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 14.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 13.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 12.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 10.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 9.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 8.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 7.sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća


Ispiši stranicu