Program: Djeca u prirodi

JELOVNIK 19-23.11.2018.


Boravak djece u Gradu mladih i sudjelovanje u programu “Djeca u prirodi” omogućuju zadovoljavanje raznolikih potreba i interesa djece, zabavno učenje i stjecanje pozitivnih iskustava.
Djeca borave u kućicama (u jednoj kućici boravi jedna skupina sa dvije matične odgajateljice).
Djeca imaju 5 obroka koji se pripremaju prema vrtićkim normativima, a djeca objeduju u „pravom restoranu”.
U školi su uređeni suvremenim didaktičkim materijalima opremljeni kabineti: istraživački labaratorij, soba za stimulaciju osjetila, komunikacijska soba, likovni atelier, soba za projekcije, stolarska radionica, polivalentna dvorana, galerija za dječje stvaralaštvo i dvorana s pozornicom. Objekti za boravak djece smješteni su u kultiviranom šumskom okruženju koje pruža izvrsne uvjete za šetnju, igru i istraživačke aktivnosti djece u prirodi. U blizini se nalaze zanimljivi objekti koje djeca mogu posjetiti: seosko imanje s kozama, jezero s ribicama, naselje Granešina s primjerima starih drvenih kuća, župna crkva...
Višednevna odvojenost djece od obitelji, ali u socijalnom okruženju poznate odgojne skupine potpomaže njihovo osamostaljivanje, ne samo kao dio pripreme za školu već i za život.


Ispiši stranicu