Dramsko-scenski program

Glazba je područje ljudskog izraza koji od najranije dobi fascinira, a ritam metrika i tempo najlakše i najbrže ostvaruju komunikaciju s djetetom.

Isto tako, od najranije dobi dječja igra ima dramsko scenska obilježja: dijete imitira, zamišlja, pretvara sebe i

predmete oko sebe u sve što poželi, preuzima uloge.

Na temelju iskustva u radu s djecom predškolske dobi došlo je do spoznaje da je dječja igra s glazbom i uz glazbu, te preuzimanje različitih uloga i uživljavanje u njih neiscrpan izvor stvaralaštva.

Cilj glazbeno scenskog programa je cjeloviti razvoj djeteta i odgoj za umjetnost, razvoj kreativnosti i stvaralaštva i to kroz aktivnosti i sadržaje planirane u skladu s dječjim potrebama i interesima.


DRAMSKO–SCENSKI PROGRAM ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI namijenjen je djeci od navršene 3. godine života do polaska u školu.


Ispiši stranicu