Obogaćeni 10-satni programi

Osim redovitog desetsatnog programa, vrtić nudi posebne i alternativne  programe (ukupno 8 programa):


POSEBNI PROGRAMI

  • CJELODNEVNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI
                        (1 skupina na objektu Kopernikova 2 i 1 skupina na objektu Velikopoljska 12)
  • CJELODNEVNI PROGRAM RANOG UČENJA NJEMAČKOG JEZIKA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI
                        (1 skupina na objektu Božidara Magovca 105)
  • CJELODNEVNI DVOJEZIČNI PROGRAM RANOG UČENJA FRANCUSKOG I ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI
                        (1 skupina na objektu Božidara Magovca 10)
  • DRAMSKO–SCENSKI PROGRAM ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI
                        (1 skupina na objektu Božidara Magovca 10)

ALTERNATIVNI ODGOJNO OBRAZOVNI PROGRAMI
  • MONTESSORI PROGRAM ZA DJECU OD 1.-3. GODINE ŽIVOTA 

                (1 skupina na objektu Kopernikova 2 i 1 skupina na objektu Božidara Magovca 105)
     
  • MONTESSORI PROGRAM ZA DJECU OD 3. GODINE DO POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU
                        (1 skupina na objektu Kopernikova 2)

Ispiši stranicu