eTwinning projekt "We love winter- winter around the world!"

 Engleska skupina prof. Baltazar- voditelji Antoneta Komarica i Romana Rašić

                   

Engleska skupina prof. Baltazar sudjelovala je i ove godine u međunarodnom eTwinning projektu. Naziv ovogodišnjeg projekta je "We love winter- winter around the world!". Zajedno sa još 7 europskih partnera iz Poljske, Rumunjske, Španjolske, Grčke, Slovačke, Bugarske i Nizozemske obrađivali smo temu zime u Europi. Razmjenjivali smo iskustva proslave blagdana u zimskim mjesecima, likovne ideje doživljaja zime i učili riječi na različitim jezicima sa temom zime. Jedni sa drugima dijelili smo običaje vezane uz blagdansko razdoblje, razmjenjivali božićne čestitke, običaje i recepte. Djeca su u ovom projektu otkrila razlike i sličnosti u svakodnevnom životu svojih prijatelja iz različitih dijelova Europe, naučila nove riječi na stranim jezicima na temu zime te zajedno sa drugom djecom izradili zajedničku zimsku slikovnicu. U ovom projektu djeca su bila u prilici obogatiti i proširiti prethodno stečeni vokabular engleskog jezika.

Kratak pregled naših aktivnosti u projektu možete pogledati:
                      na linku- https://www.youtube.com/watch?v=S4naUi68FYQ

English group prof. Baltazar- teachers Antoneta Komarica & Romana Rašić
English group prof. Baltazar once again participated in an international eTwinning project. The name of this year's project is "We love winter - winter around the world!". Together with 7 other European partners from Poland, Romania, Spain, Greece, Slovakia, Bulgaria, and the Netherlands, we covered the topic of winter in Europe. We exchanged experiences of celebrating the holidays in the winter months, winter craft ideas, and learned new winter words in different languages. We shared with each other the customs related to the holiday season and exchanged Christmas cards, customs, and recipes. In this project, children discovered differences and similarities in the daily lives of their friends from different parts of Europe, learned new winter words in foreign languages, and together with other children created a joint winter picture book. Children had the opportunity to enrich and expand their previously acquired English vocabulary.

A short overview of our activities in this project is available at
                        https://www.youtube.com/watch?v=S4naUi68FYQ 


Ispiši stranicu