Upravno vijeće

Poziv za 18. sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 17.sjednice
Poziv na 17. sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 16. sjednice
Poziv na 16. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 15. sjednice

Poziv za 15. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 14. sjednice
Poziv za 14. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 13. sjednice
Poziv za 13. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 12. sjednice
Poziv na 12.sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 11. sjednice
Poziv za 11.sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 10.sjednice

Poziva za 10.sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 9.sjednice
Poziv za 9. sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 8. sjednice
Poziv za 8. sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 7. sjednice
Poziv na 7.sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 6.sjednice

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 5.sjednice
Poziv za 5.sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 4.sjednice

Poziv za 4. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 3.sjednice
Poziv za 3. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa  2.sjednce
Poziv za 2. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 1. sjednice


Članovi Upravnog Vijeća:
Ines Stanković, predstavnik Dječjeg vrtića Travno
Sanja Minarik, predstavnik Osnivača
Tihana Ivić, predstavnik Osnivača
Klara Podobnik, predstavnik Osnivača
Mirjana Kos, predstavnik roditelja

Poslovnik o radu Upravnog vijeća.pdf


Dječji vrtić „Travno“ kao tijelo javne vlasti, obavezan je osigurati javnost rada na način da informiraju javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načina rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
Građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Travno“ ukoliko:
  • svoj dolazak najave Vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja
sjednice na e-mail: vrtic.travno@zagreb.hr. Uz prijavu je potrebno dostaviti i broj telefona radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad.
Dječji vrtić „Travno“ ima mogućnost osigurati neposredan uvid u  rad Upravnog vijeća za dvije osobe. Pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja. Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obavještene najkasnije 4 sata prije početka sjednice.
Dječji vrtić „Travno“ nije obavezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima o kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama

Ispiši stranicu