Upravno vijeće


Poziv za 21. sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 20.sjednice

Poziv za 20. sjednicu

Poziv za 19.sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 18.sjednice
Poziv za 18. sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 17.sjednice
Poziv na 17. sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 16. sjednice
Poziv na 16. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 15. sjednice

Poziv za 15. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 14. sjednice
Poziv za 14. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 13. sjednice
Poziv za 13. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 12. sjednice
Poziv na 12.sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 11. sjednice
Poziv za 11.sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 10.sjednice

Poziva za 10.sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 9.sjednice
Poziv za 9. sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 8. sjednice
Poziv za 8. sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 7. sjednice
Poziv na 7.sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 6.sjednice

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 5.sjednice
Poziv za 5.sjednicu

Obavijest o odlukama i zaključcima sa 4.sjednice

Poziv za 4. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 3.sjednice
Poziv za 3. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa  2.sjednce
Poziv za 2. sjednicu


Obavijest o odlukama i zaključcima sa 1. sjednice

Članovi Upravnog Vijeća:
Ines Stanković, predstavnik Dječjeg vrtića Travno
Sanja Minarik, predstavnik Osnivača
Tihana Ivić, predstavnik Osnivača
Klara Podobnik, predstavnik Osnivača
Mirjana Kos, predstavnik roditelja
         (za sva pitanja slobodni ste obratiti se na ovu e mail adresu: mirjana.kos124@gmail.com)

Poslovnik o radu Upravnog vijeća.pdf


Dječji vrtić „Travno“ kao tijelo javne vlasti, obavezan je osigurati javnost rada na način da informiraju javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načina rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.
Građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Travno“ ukoliko:
  • svoj dolazak najave Vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja
sjednice na e-mail: vrtic.travno@zagreb.hr. Uz prijavu je potrebno dostaviti i broj telefona radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad.
Dječji vrtić „Travno“ ima mogućnost osigurati neposredan uvid u  rad Upravnog vijeća za dvije osobe. Pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja. Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obavještene najkasnije 4 sata prije početka sjednice.
Dječji vrtić „Travno“ nije obavezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima o kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama

Ispiši stranicu