Kalendar događanja VAŽNI DATUMI

VAŽNI DATUMI pedagoška godina 2020./2021.


21.09. - Međunarodni dan mira; sv.Matej, apostol
 
22.09. - Europski dan bez automobila
 
23.09. – Dan europske baštine
 
24.09. – Dan vozača

05.10. - Svjetski dan pješaka, Međunarodni dan djeteta, Početak dječjeg tjedna (5.-11.)
 
09.10.– Međunarodni dan zborskog pjevanja; Svjetski poštanski dan
 
10.10. - Svjetski dan mentalnog zdravlja, Dan hrvatskih pošta
 
11.10. - Međunarodni dan djevojčica
 
13.10. - Dan zahvalnosti za plodove zemlje
 
15.10. - Međunarodni dan bijelog štapa (svjetski dan slijepih) 
 
16.10. - Svjetski dan hrane
 
18.10. - Dan kravate u RH; sv. Luka, evanđelist, zaštitnik liječnika

20.10. -  Svjetski dan jabuke, Svjetski dan kuhara
 
22.10. -  Međunarodni dan pažnje posvećene mucanju i govornim manama
 
24.10. - Dan Ujedinjenih naroda, Svjetski dan dostupnosti informacija ; Sa subote na nedjelju - Promjena vremena 03:00 → 02:00
 
25.10. – Hrvatski Dan dobrovoljnih darivatelja krvi
 
26.10. - Dan međusobnog pomaganja
 
27.10. - Međunarodni dan školskih knjižnica 
 
28.10. - Dan gluhih, sv. Šimun, apostol
 
31.10. - Međunarodni dan štednje; Svjetski dan gradova

02.11. – Dušni dan
 
09.11.– Svjetski dan izumitelja (PRIČA O NIKOLI TESLI )
 
10.11. - Svjetski dan znanosti za mir i razvitak (UNESCO)
 
11.11. –  Dan hrvatskih knjižnica; sv.Martin
 
13.11. – Svjetski dan ljubaznosti

16.11. – Međunarodni dan tolerancije – UNESCO
 
17.11. – Međunarodni dan kronične opstruktivne bolesti pluća (KOPB)
 
18.11. - Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje (Državni blagdan)
 
20.11. – Svjetski dan djece, 50. godišnjica Deklaracije o pravima djeteta (1959.), 20 godišnjica Konvencije o pravima djeteta (1989.)
 
21.11. - Gospa od zdravlja, Svjetski dan televizije
 
23.11. – ponedjeljak - Međunarodni humanitarni dan
 
24.11. - Međunarodni dan nekupovanja, Dan hrvatskog kazališta
 
25.11. - Međunarodni dan borbe protiv nasilja na ženama
 
29.11. - 1. nedjelja došašća

03.12. – Međunarodni dan osoba s invaliditetom - PRILOG 1, PRILOG 2, PRILOG 3
 
04.12. - sv.Barbara – zaštitnica rudara
 
05.12. – Međunarodni dan volontera; Svjetski dan tla
 
06.12. – sv. Nikola, biskup - AUDIO ZAPIS; Dan pomoraca – mornara; 2.nedjelja došašća
 
07.12. - Dan knjižnica grada Zagreba
 
08.12. – Početak Tjedna solidarnosti Hrvatskog Crvenog križa
 
10.12. – Dan ljudskih prava
 
11.12. – Svjetski dan planina, Međunarodni dan astme, dan UNICEF-a
 
13.12. – sv. Lucija, mučenica; 3.nedjelja došašća

09.05. - MAJČIN DAN - PRILOG 1, PRILOG 2
 
 
 
 
 
 
 


Ispiši stranicu