Montessori program za djecu od 3. godine do polaska u osnovnu školu

Pedagogija Marije Montessori je rezultat njene dugogodišnje prakse i promatranja.
Polazi od prirodne znatiželje djeteta i potencijala koje ono nosi u sebi.
Na temelju toga Maria Montessori je osmislila deset načela na kojima se zasniva njena pedagogija: načelo upijajućeg uma, promatranja, radnog instinkta, slobodnog izbora, discipline, osobnog tempa i trajanja rada, ponavljanja, provjere ispravnosti, imitacije i tri stupnja spoznavanja.


Kroz Montessori područja rada s priborima dijete razvija svoje kompetencije i pokazuje inicijativu i poduzetnosti te uči na koji način doći do novih spoznaja i
informacija koje ga zanimaju i koje će mu koristiti u životu (učiti kako učiti). Ono također uviđa da radeći s priborom  iz jednog područja stvara temelje za mnoge
vježbe iz ostalih područja rada i kompetentno ih primjenjuje kad se pokaže potreba.Osnovni cilj Montessori pedagogije je osposobiti svako dijete da bude samostalno, emocionalno stabilno, socijalno osjetljivo i kreativno, s poznavanjem vještina koje
će mu biti potrebne u budućnosti. To je osnova za odrastanje djeteta u sretnu osobu koja je sposobna samostalno upravljati svojim životom.
„Pomozi mi da učinim sam!“ZADAĆE PROGRAMA
1. Poticanje cjelovitog djetetovog razvoja u području motoričkog, socio-emocionalnog, spoznajnog razvoja, te razvoja govora i komunikacije, uz specifičnosti koje se odnose na Montessori pedagogiju 
2.  Stvaranje poticajnog okruženja, primjerenih materijalnih i organizacijskih uvjeta za realizaciju programa
3. Skrb o sigurnosti, zdravlju i tjelesnom razvoju djece
4. Timski rad na pripremi i realizaciji programa, kontinuiranom stručnom usavršavanju, praćenju i evaluaciji
5.  Usklađivanje zajedničkih interesa roditelja i vrtića u cilju cjelovitog razvoja djeteta
6. Suradnja sa stručnim institucijama koje se bave predškolskim odgojem i Montessori pedagogijom
 

Ispiši stranicu