Montessori program za djecu od 1. do 3. godine života

Pedagogija M. Montessori temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja djece, na poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti i na poštivanju djetetove osobnosti.
U središtu Montessori pedagogije je dijete. 
 
Glavni moto u Montessori pedagogiji je „Pomozi mi da učinim samo!“.                                                                          
Zbog toga u Montessori jaslicama postoji pripremljena okolina koja dijete potiče na istraživanje i otkrivanje, a odgovor je na dječje interese, potrebe i razdoblja posebne osjetljivosti.

 
     

 
Montessori pedagogija za svoje ciljeve postavlja:                                          
- suradnju i zajedništvo nasuprot natjecanju i individualizmu
- unutarnju motivaciju za učenje zasnovanu na prirodnim i logičnim posljedicama (samodisciplina)
- kvalitetu i dubinu koncentracije nasuprot brzini i količini učinjenog
- slobodu kretanja, izbora i ponavljanja
- odgovornost
- samopouzdanje
- inicijativu.
 
Cjelovit razvoj djeteta potiče se:
- vježbama za poticanje motoričkog razvoja
- vježbama za poticanje osamostaljivanja u svakodnevnom životu
- vježbama za poticanje spoznajnog razvoja
- vježbama za poticanje osjetilnosti
- vježbama za poticanje razvoja govora i jezika
- vježbama za poticanje društvenosti. 

  


Ispiši stranicu